Головна Пошук по сайту Головна, оскільки не знаходять Мапа сайту Ми в Facebook Ми в Контакті Ми в Twitter

Розрахунково-касове обслуговування

Завантажити для друку

 

НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА
1

Відкриття рахунку:

поточного рахунку50,00 грн.
тимчасового рахунку для формування статутного фонду50,00 грн.
відкриття депозитного рахункуНе тарифікується
2

Закриття поточного рахунку:

за заявою Клієнта200,00 грн.

або на договорних умовах

за ініціативою банка Не тарифікується
в разі ліквідації підприємстваНе тарифікується
3Видача щоденних виписок про стан рахунківНе тарифікується
4Видача додатків до виписки про стан рахунків30,00 грн.
5Видача дубліката виписки про стан рахунку та дублікатів інших розрахункових документів з архіву банку (згідно листа клієнта):За період до 6 місяців від дати запиту –

30,00 грн. за кожний документ,

понад 6 місяців – 50,00 грн.,

понад – 1рік – 100,00 грн.

6Оформлення грошової чекової книжки35,00 грн.
7Видача готівки.1 % від суми,

або на договорних умовах

8Внесення готівкових коштів на свій рахунокНе тарифікується
9Проведення платежів за рахунок готівкових грошових коштів, зданих в касу банку, поточним операційним днем0,1% від суми

(min 5,00 грн., max 100,00 грн.)

10Оформлення платіжного доручення в національній валюті на паперовому носії за проханням клієнта 10,00 грн. за одне платіжне доручення
11Перекази в межах залишків рахунку та з урахуванням поточних надходжень дня:3,00 грн. за одне платіжне доручення
12Плата за залишки на поточному рахункуна договірних умовах

ІНОЗЕМНА ВАЛЮТА

13Видача готівкової іноземної валюти з поточних рахунків клієнтів

 - у ВКВ

 - у ОКВ

1 % від суми готівки,*

3 % від суми готівки,*

або на договірних умовах*

14Купівля валюти на МВРУ0,3 % від суми гривневого еквівалента,

або на договірних умовах

15Обов’язковий /вільний продаж валюти0,2 % від суми гривневого еквівалента,

або на договірних умовах

16 Конвертація безготівкової валюти 0,3 % від суми конвертації або на договірних умовах
17

Перекази в іноземній валюті валюті на користь клієнтів в інших банках:

 
17.1 - в доларах США 20,00 $ + комісія банку-нерезедента*30,00 $ + комісія банку-нерезедента*
17.2 - в євро 20,00 $ + комісія банку-нерезедента*30,00 $ + комісія банку-нерезедента*
17.3 - в інших валютах (ВКВ, ОКВ, НКВ) 20,00 $ + комісія банку-нерезедента*30,00 $ + комісія банку-нерезедента*
18Розшук, відклик або зміна умов платежа.50,00 $*
19Щомісячна плата за обслуговування операцій за кредитами від нерезидентів200,00 грн.
20Виконання «OUROUR-переказу» в доларах США при умові отримання Банком вірно сформованого платіжного документу формату МТ10350,00 $*
КЛІЄНТ – БАНК
20Підключення до системи Клієнт-Банк.100,00 грн.
21Щомісячна абоненська плата за використання системи Клієнт – Банк. 75,00 грн.**
22Виїзд спеціаліста для налагодження системи Клієнт - Банк 50,00 грн.
23Перекази в межах залишків рахунку та з урахуванням поточних надходжень дня в системі «Клієнт-Банк»: 2,00 грн. за одне платіжне доручення
 ІНТЕРНЕТ – БАНКІНГ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
24Підключення до системи «Інтернет – Банкінг»100,00 грн.
25Щомісячна абонентська плата за використання системи «Інтернет – Банкінг»75,00 грн.**
26Перекази в межах залишків рахунку та з урахуванням поточних надходжень дня в системі «Інтернет – Банкінг»:2,00 грн. за одне платіжне доручення
ІНТЕРНЕТ – БАНКІНГ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
27Підключення до системи «Інтернет – Банкінг»Не тарифікується
28Щомісячна абонентська плата за використання системи «Інтернет – Банкінг»Не тарифікується
29Перекази в межах залишків рахунку та з урахуванням поточних надходжень дня в системі «Інтернет – Банкінг»:Не тарифікується
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
30Видача довідок клієнту30,00 грн.
31Консультаційні послуги з оформлення пакету документів для відкриття рахунку300,00 грн.

 

* Комісійні сплачуються в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день здійснення операції

**  В разі відсутності користування системою Клієнт-банк плата не здійснюється

 

1. Умови нарахування та оплати

 

1. Абонплата за використання системи Клієнт-Банк нараховується кожного 25 числа поточного місяця за період з 25 числа попереднього місяця по 24 число поточного місяця.

2. Кінцевий строк оплати всіх комісій – останній робочий день місяця.

3. Нарахування та списання комісій відбувається в день надання послуги або наступного дня.

 

2. Визначення термінів

 

Термін «cut-off-time» - кінцевий час прийому платіжних доручень в іноземній валюті від клієнтів для виконання транскордонних переказів через мережу кореспондентських рахунків ПАТ «КБ «АКСІОМА» днем прийняття таких документів.

ВКВ – вільно конвертовані валюти, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями та продаються на головних валютних ринках світу (1 група Класифікатора Національного банку України), а саме: долари США, євро, англійські фунти стерлінгів тощо;

ОКВ (обмежено конвертовані валюти) – вільно конвертовані валюти, які широко не використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями та не продаються на головних валютних ринках світу (2 група Класифікатора Національного банку України), а саме: польські злоті, російські та білоруські рублі тощо.

НКВ неконвертовані валюти, які належать до третьої групи Класифікатора Національного банку України та входять до переліку валют держав, які не прийняли зобов'язань статті VIII Угоди МВФ за станом на травень 2002 року.

 

3. Умови прийняття та виконання платіжних доручень Клієнтів в іноземній валюті

 

Платежі по видах валют,

код та назва валюти

Час прийняття розрахункових документів від Клієнтів

Дата виконання Банком розрахункових документів Клієнтів

USD – 840(долари США)

До 15:00

З 15:00 до 18:00

Після 18:00

Поточна

Поточна, за додатковим Тарифом

Наступний банківський день

EUR – 978

(євро)

До 15:00

З 15:00 до 17:00

Після 17:00

Поточна

Поточна, за додатковим Тарифом

Наступний банківський день

RUB – 643

(російські рублі)

До 15:00

З 15:00 до  18:00

Після 18:00

Поточна

Поточна, за додатковим Тарифом

Наступний банківський день

BYR – 974

(білоруські рублі)

До 13:00

Після 13:00

Поточна

Наступний банківський день

GBP – 826

(англійські фунти стерлінгів)

До 15:00

З 15:00 до  17:00

Після 17:00

Поточна

Поточна, за додатковим Тарифом

Наступний банківський день

PLN – 985

(польські злоти)

До 11:00

Після 11-00

Поточна

Наступний банківський день

 

4. «OUROUR – переказ»

 

Послуга «OUROUR – переказ» передбачає гарантоване зарахування повної суми грошового переказу в доларах США на рахунок Бенефіциара. Оплата додаткової одноразової комісії за виконання «OUROUR – переказу» здійснюється Відправником в день виконання Банком його платіжного документу формату МТ103 при дотриманні ним певних умов при формуванні цього МТ103.

Послуга «OUROUR – переказ» використовується лише для валюти USD.

 

ПАТ «КБ «АКСІОМА», 2011

Ліцензія НБУ № 228

від 11.08.2011

Україна, 49000, м.Дніпропетровськ,

вул. Шевченко, буд. 53

Тел.: +38 (056) 732 39 15
|Офіційне повідомлення| |Положення про конфіденційність| |Мапа сайту|